Villon
Villon snímkaVillon je softvérový simulačný nástroj na tvorbu všeobecných a detailných simulačných modelov dopravných logistických terminálov (vrátane ich technologických procesov) a pre experimentovanie s týmito modelmi. Villon podporuje mikroskopické modelovanie rôznych typov dopravných logistických terminálov obsahujúcich železničnú a cestnú infraštruktúru (napr. zriaďovacie stanice, osobné železničné stanice, výrobné podniky, kontajnerové terminály, depá, letiská, atď.)

Villon je primárny nástroj, ktorý sa využíva v rámci našich poradenských služieb - pomocou Villonu sme schopní vytvoriť detailné simulačné modely prevádzky terminálu, definovať simulačné scenáre, vykonať experimenty s modelom a vyhodnotiť výsledky simulačných behov v jednom integrovanom užívateľskom prostredí. Villon poskytuje cennú podporu pri taktickom (zo strednodobého hľadiska) a strategickom (z dlhodobého hľadiska) plánovaní, zvyčajne v súvislosti s úpravami infraštruktúry alebo prevádzkovými zmenami, ktoré majú zaručiť optimálne (alebo aspoň efektívne) fungovanie modelovaného terminálu.

Jedinečnosť nástroja Villon v celosvetovom meradle je podčiarknutá jeho funkciami a vlastnosťami medzi ktoré patria vysoká flexibilita, detailné mikroskopické modelovanie rôznych typov terminálov, definovanie prevádzkových procesov pomocou sieťových grafov, interakcia s užívateľmi, možnosť výberu rozhodovacích stratégií, 3D animácia, rozsiahle možnosti vyhodnotenia výsledkov a mnohé ďalšie.

Villon je založený na najmodernejších metódach a technikách počítačovej simulácie (agentovo orientovaná simulácia) a vizualizácie (hardvérovo akcelerované 3D s využitím MS DirectX). Pri navrhovaní tohto softvéru sme zužitkovali výsledky dlhoročného výskumu a bohaté skúsenosti v oblasti programovania simulačného softvéru. Hlavným cieľom bolo vytvorenie virtuálneho prostredia a podmienok, ktoré by boli porovnateľné s reálnymi. Hoci sa Villon vyvíja už od roku 1994 (vývoj nástroja predtým známeho ako VirtuOS bol odštartovaný na Žilinskej univerzite a v roku 1997 bol prevzatý firmou Simcon), neustále pracujeme na rôznych vylepšeniach a rozšíreniach s cieľom rozšíriť oblasť jeho využitia.

Špeciálna verzia Villon Viewer je dodávaná našim zákazníkom ako neoddeliteľná súčasť našich poradenských služieb. Villon Viewer umožňuje našim zákazníkom spúšťať pripravené simulačné scenáre (zmena dát nie je povolená), zaznamenávať simulačné protokoly a vyhodnocovať simulačné výsledky rovnakým spôsobom ako to robia naši špecialisti. Našim zákazníkom to umožňuje zostať v kontakte so simulačnou štúdiou a pomáha im to lepšie porozumieť simulačnému modelu a jeho výsledkom.

Prečítajte si viac o oblastiach využitia nástroja Villon alebo o vlastnostiach Villonu.