Hlavná stránka Nástroje
Nástroje
Villon
Villon snímkaVillon je softvérový simulačný nástroj na tvorbu všeobecných a detailných simulačných modelov dopravných logistických terminálov (vrátane ich technologických procesov) a pre experimentovanie s týmito modelmi. Villon podporuje mikroskopické modelovanie rôznych typov dopravných logistických terminálov obsahujúcich železničnú a cestnú infraštruktúru (napr. zriaďovacie stanice, osobné železničné stanice, výrobné podniky, kontajnerové terminály, depá, letiská, atď.)

Villon je primárny nástroj, ktorý sa využíva v rámci našich poradenských služieb - pomocou Villonu sme schopní vytvoriť detailné simulačné modely prevádzky terminálu, definovať simulačné scenáre, vykonať experimenty s modelom a vyhodnotiť výsledky simulačných behov v jednom integrovanom užívateľskom prostredí. Villon poskytuje cennú podporu pri taktickom (zo strednodobého hľadiska) a strategickom (z dlhodobého hľadiska) plánovaní, zvyčajne v súvislosti s úpravami infraštruktúry alebo prevádzkovými zmenami, ktoré majú zaručiť optimálne (alebo aspoň efektívne) fungovanie modelovaného terminálu.

Jedinečnosť nástroja Villon v celosvetovom meradle je podčiarknutá jeho funkciami a vlastnosťami medzi ktoré patria vysoká flexibilita, detailné mikroskopické modelovanie rôznych typov terminálov, definovanie prevádzkových procesov pomocou sieťových grafov, interakcia s užívateľmi, možnosť výberu rozhodovacích stratégií, 3D animácia, rozsiahle možnosti vyhodnotenia výsledkov a mnohé ďalšie.

Čítať ďalej...
 
Ablaufberg

Ablaufberg screenshot

Ablaufberg je softvérový nástroj určený na detailné preskúmanie dynamiky pohybu vozňov na spádovisku počas procesu rozraďovania vlakov v železničnej zriaďovacej stanici. Simulácia pohybu vozňov umožňuje stanoviť správne parametre pahorku, vhodný počet a polohu koľajových bŕzd ako i stanoviť optimálnu rýchlosť rozraďovania na pahorku. Pomocou tohto programu je možné sledovať a overiť vhodnosť stanovených následných časov pre jednotlivé odvesy (skúmanie rozradenia rôznych typov odvesov v rôznych kombináciách za sebou), skúmať možnosť brzdenia odvesov na cieľ, modelovať priebeh prísunu odvesov k spádovisku na gravitačných zriaďovacích staniciach a optimalizovať výstupnú rýchlosť koľajových bŕzd.

Mnohonásobné využitie programu Ablaufberg dokazuje, že sa jedná o neoceniteľného pomocníka pri návrhu spádoviska zriaďovacích staníc.

Čítať ďalej...
 
Simform

Simform je softvérový nástroj na optimalizáciu simultánneho zostavovania skupinových vlakov v zriaďovacích staniciach. Ak je správne využívané, môže simultánne zostavovanie skupinových vlakov drasticky skrátiť potrebný čas ako i znížiť obsadenie zdrojov (koľají, lokomotív, pahorku) pri procese druhotného triedenia a zostave skupinových vlakov v zriaďovacích staniciach.