BASF Ludwigshafen

Simulácia priemyselných vlečkových procesov v BASF – minimalizácia prevádzkových nákladov, preskúmanie prevádzky počas etapy prestavby infraštruktúry.

 

Krajina:

Nemecko

Zákazník:

BASF

Vlastník:

BASF Ludwigshafen

Realizácia v roku:

2002-2005

Druh terminálu:

Priemyselná vlečka so zriaďovacou stanicou
BASF Ludwigshafen

 

Popis:

BASF je popredná chemická spoločnosť s centrálou v meste Ludwigshafen v Nemecku. Priemyselné vlečky podniku v Ludwigshafene s takmer 300 km koľají patria k najrozľahlejším v Európe. Železničná infraštruktúra podniku zahŕňa zriaďovaciu stanicu s dvojkoľajným spádoviskom, 20 smerových koľají a veľkú kapacitu odstavných koľají. Každý deň musí byť niekoľko desiatok výrobných hál zásobovaných železničnými vozňami na dodávku materiálu a prepravu finálnych výrobkov. Niektoré z tovarov sú tiež prepravované s využitím neďalekého kontajnerového terminálu KTL.

 

Problémy a ciele štúdie:

Model BASF vo Villone

Hlavným cieľom simulačných štúdií (čiastočne realizovaných v kooperácii s Technickou univerzitou v Drážďanoch) bola racionalizácia prevádzky a prieskum vplyvu rekonštrukcie neďalekého kontajnerového terminálu. Vzhľadom na hlavné ciele boli identifikované nasledujúce problémy a úlohy:

  • Koncentrácia 24 hodinovej prevádzky do 18 hodinovej
  • Prieskum slabého využitia posunovacích prostriedkov a personálu
  • Zníženie nákladov na posun a operácie pri tvorbe vlaku
  • Zlepšenie riadenia odstavných koľají
  • Hodnotenie prínosov modernizácie spádoviska a úprav koľají
  • Hodnotenie prínosu vybavenia niektorých koľají elektrickými miestne riadenými výhybkami
  • Prevádzka zariadení počas rekonštrukcie KTL

 

Výsledky štúdie:

V rámci niekoľkých simulačných štúdií bolo uskutočnených mnoho experimentov s cieľom preskúmať všetky spomínané problémy a ich výsledky boli poskytnuté zákazníkovi ako i zúčastnenému partnerovi. Simulačné štúdie pomohli racionalizovať prevádzku priemyselných vlečiek a znížiť prevádzkové náklady, boli navrhnuté a zhodnotené prevádzkové opatrenia pre fázu rekonštrukcie a vyvinuli sa nové prevádzkové koncepty umožňujúce redukciu 24 hodinovej prevádzky do kratšieho časového úseku.

Viac informácií o tomto projekte môžete nájsť v článku Die rechnergestützte Simulation des Betriebs in Werkbahn – BASF Ludwigshafen (v nemčine).