Hlavná stránka Spoločnosť O spoločnosti Simcon
O spoločnosti Simcon

Spoločnosť Simcon (založená v roku 1997) poskytuje konzultačné služby a vyvíja simulačné a optimalizačné softvérové nástroje pre racionalizáciu prevádzky dopravných logistických systémov.

Simcon zamestnáva špičkových odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v doprave, počítačovej simulácii, vývoji informačných systémov, operačnej analýze, logistike i počítačovej grafike. Kľúčoví pracovníci spoločnosti úzko spätí so Žilinskou univerzitou v Žiline, čo firme Simcon umožňuje spájať svoje praktické skúsenosti s výsledkami teoretického výskumu európskej i svetovej úrovne.

Počas svojej existencie realizovala spoločnosť Simcon pre svojich zákazníkov mnoho štúdií (projektov) zameraných na simuláciu dopravných logistických terminálov (napr. zriaďovacie stanice, výrobné závody, osobné stanice a iné), pri ktorých využila svoj vlastný simulačný softvér Villon.

Villon je všestranný simulačný nástroj na tvorbu simulačných modelov dopravných logistických terminálov a experimentovanie s týmito modelmi, ktorý využíva najnovšie technológie ako sú napríklad agentovo-orientovaná simulácia alebo 3D animácia (s využitím MS DirectX). Villon podporuje kompletný životný cyklus simulačnej štúdie, počínajúc vytvorením modelu (vrátane konverzie infraštruktúry z CAD súborov), cez experimentovanie s vytvoreným modelom až po vyhodnotenie výsledkov (užívateľsky definovateľný grafický výstup).

Prečítajte si informačný leták o našej spoločnosti (v angličtine).