Služby
Poradenské služby

Spoločnosť Simcon využíva počítačovú simuláciu ako primárnu metódu pre nájdenie odpovedí na problémy a otázky zákazníkov. Počítačová simulácia systémov umožňuje testovanie alternatívnych riešení, návrhov a strategických rozhodnutí s podstatne nižšími nákladmi v porovnaní s experimentmi na reálnom systéme, ktoré často nemožno uskutočniť z finančných, etických prípadne iných dôvodov.

S využitím vlastných simulačných nástrojov (napr. Villon), sme schopní zákazníkovi pomôcť a poskytnúť jednoznačné argumenty využiteľné pri projektovaní, rekonštrukcii alebo pri zhospodárnení logistických a dopravných systémov, čo prináša prekvapivo vysoké finančné úspory. Náš tím Vám pomôže s:

  • dokazovaním dôsledkov svojho rozhodnutia v predstihu,
  • hľadaním potenciálu úspor lacným spôsobom,
  • hľadaním nespochybniteľných argumentov pre podporu vlastných návrhov,
  • znížením nákladov na prevádzku a údržbu,
  • lokalizovaním problémových oblastí alebo úzkych miest v systéme,
  • pripravenosťou na budúce zmeny.

 

Čítať ďalej...
 
3D vizualizačné služby

3D visualisationSimcon ponúka vizualizáciu prevádzky vašej stanice či podniku v dynamickom, interaktívnom 3D virtuálnom prostredí (vytvorenom v programe Villon), ktorá obsahuje animáciu dopravných procesov, presné zobrazenie infraštruktúry, detailné modely vozidiel, terénu ako i budov a stromov.

Čítať ďalej...
 
Vývoj softvéru

Software developmentOkrem našich jedinečných konzultačných (poradenských) služieb, ponúkame i zákazkový vývoj špecializovaných softvérových produktov, podľa zákazníckej špecifikácie. Sústreďujeme sa hlavne na softvér z oblasti simulácie a optimalizácie dopravných logistických systémov.

Čítať ďalej...