Hlavná stránka Služby Konzultačná činnosť
Poradenské služby

Spoločnosť Simcon využíva počítačovú simuláciu ako primárnu metódu pre nájdenie odpovedí na problémy a otázky zákazníkov. Počítačová simulácia systémov umožňuje testovanie alternatívnych riešení, návrhov a strategických rozhodnutí s podstatne nižšími nákladmi v porovnaní s experimentmi na reálnom systéme, ktoré často nemožno uskutočniť z finančných, etických prípadne iných dôvodov.

S využitím vlastných simulačných nástrojov (napr. Villon), sme schopní zákazníkovi pomôcť a poskytnúť jednoznačné argumenty využiteľné pri projektovaní, rekonštrukcii alebo pri zhospodárnení logistických a dopravných systémov, čo prináša prekvapivo vysoké finančné úspory. Náš tím Vám pomôže s:

  • dokazovaním dôsledkov svojho rozhodnutia v predstihu,
  • hľadaním potenciálu úspor lacným spôsobom,
  • hľadaním nespochybniteľných argumentov pre podporu vlastných návrhov,
  • znížením nákladov na prevádzku a údržbu,
  • lokalizovaním problémových oblastí alebo úzkych miest v systéme,
  • pripravenosťou na budúce zmeny.

 

V rámci simulačného projektu (štúdie), vybudujeme (po identifikácií problému a systémovej analýze) dynamický, animovaný, interaktívny a validný simulačný model dopravného alebo logistického systému zákazníka a to bez ohľadu na to, či je daný systém existujúci alebo sa len ešte plánuje. Experimenty s vytvoreným simulačným modelom potom umožňujú analyzovať prevádzkové procesy, ako aj navrhnúť a overiť riešenia bez zásahu do reálneho systému.

Poradenské služby pre železnice

RailwaysSimcon sa špecializuje na analýzu, simuláciu a optimalizáciu železničných terminálov rôznych typov (s využitím simulačného nástroja Villon), napr. zriaďovacie stanice, osobné stanice, kontajnerové terminály, depá, údržbové stanice, atď.

Čítať ďalej...
Poradenské služby pre priemysel

IndustrySimulačné poradenské služby spoločnosti Simcon pokrývajú široký rozsah dopravných a logistických problémov v priemyselných zariadeniach, napr. optimalizácia železničnej a cestnej dopravy, úspora nákladov na zdroje, návrh infraštruktúry, atď.

Čítať ďalej...