Hlavná stránka Služby Vývoj softvéru
Vývoj softvéru

Okrem našich jedinečných konzultačných služieb, ponúkame i zákazkový vývoj špecializovaných softvérových produktov, podľa zákazníckej špecifikácie. Sústreďujeme sa hlavne na softvér z oblasti simulácie a modelovania dopravných logistických systémov.

Naši vysoko kvalifikovaní pracovníci majú dlhoročné bohaté skúsenosti s vývojom simulačných modelov a ďalších programov pre dopravné logistické systémy ako i s vývojom informačných systémov, optimalizačných programov (operačná analýza) a počítačovou grafikou (2D GDI, 3D GDI alebo DirectX).

 

Najlepšou ukážkou našich schopností a znalostí je náš simulačný nástroj Villon.

 

Ako príklad môžeme uviesť nasledujúce programy vyvinuté v rámci našich služieb:

  • Plánovací simulačný nástroj DantePlánovací nástroj Dante, ktorý je vyvíjaný pre kontajnerový terminál firmy HUPAC Intermodal v Busto Arsizio (Taliansko). Tento užívateľsky príjemný a jednoducho zvládnuteľný simulačný program poskytne pracovníkom terminálu podporu pri rozhodovaní a vytváraní plánov budúcej činnosti terminálu.
  • Program DispSupŠpecializovaný nástroj DispSup pre poloautomatické zobrazovanie (ako zdroj dát sa využíva databázový systém Oracle ako i možnosť ručného editovania) splneného grafikonu práce stanice vyvinutý pre TDJ Research Centre v meste Harbin (Čína).