voestalpine Edelweiss
Overenie vnútropodnikovej dopravy zvitkov plechu a návrhu skladovania (s využitím AGV vozíkov na kruhových trasách a žeriavov) v novo navrhnutom zariadení na výrobu ocele.

 

Krajina:

neurčená

Zákazník:

voestalpine

Vlastník:

voestalpine

Realizácia v roku:

2008

Druh terminálu:

Oceliareň
voestalpine

 

Popis:

V súvislosti s rastúcim dopytom po výrobkoch oceliarenského priemyslu sa spoločnosť voestalpine rozhodla zvýšiť množstvo výroby a investovať viac ako 5 mld. Euro do výstavby nového výrobného podniku na pobreží Čierného mora (názov projektu je Edelweiss). Nová oceliareň, ktorej umiestnenie nie je ešte stále známe, bude schopná vyrábať 5 mil. ton ocele ročne.

 

Problémy a ciele štúdie:

Simulačný model oceliarne Edelweiss vo Villone.

Pre novú oceliareň bol navrhnutý automatický dopravný systém využívajúci automaticky riadené vozidlá (AGV) na dopravu oceľových zvitkov plechu. Tento systém mal byť v novej oceliarni použitý na prepravu oceľových zvitkov plechu medzi valcovňami a zariadeniami na dodatočnú tepelnú úpravu (s využitím medziskladu). Hlavné ciele štúdie boli nasledovné:

  • Zistenie potrebného množstva AGV vozidiel na bezproblémovú prepravu zvitkov plechu
  • Overenie navrhnutej prevádzkovej kapacity žeriavov
  • Stanovenie potrebnej kapacity skladov pre zvitky plechu
  • Vytvorenie dynamickej 3D vizualizácie modelovaných častí oceliarne vrátane pohybu AGV vozidiel a činnosti žeriavov

 

Výsledky štúdie:

S pomocou detailného mikroskopického simulačného modelu prevádzky oceliarne (v simulačnom nástroji Villon) bol stanovený potrebný počet AGV vozidiel ako aj overená jeho závislosť na rýchlosti pohybu žeriavov. Overenie navrhnutej kapacity skladu ukázalo, že je do istej miery postačujúca (požadovaná úroveň naplnenia skladu bola len mierne prekročená), avšak výsledky experimentov s modelom preukázali, že je potrebné vykonať isté úpravy organizácie skladu.