Lausanne Triage
Koncentrácia vlakotvorných činností z Lausanne a Ženevského regiónu do zriaďovacej stanice Lausanne Triage.

 

Krajina:

Švajčiarsko

Zákazník:

SBB

Vlastník:

SBB Infrastruktur

Realizácia v roku

2005

Druh terminálu

Zriaďovacia stanica
Lausanne

 

Popis:

Zriaďovacia stanica Lausanne Triage, ktorú vlastní SBB Infrastruktur, je jedným z najdôležitejších terminálov vo Švajčiarsku - 20% objemu vnútroštátnej dopravy (železničných vozňov / vlakov) je triedených a zriaďovaných práve tu. Zriaďovacia stanica je situovaná v regióne Lémanique. V máji 2006 dôležitosť tejto stanice ešte vzrástla v súvislosti s koncentráciou vlakotvorby vo švajčiarskej vnútroštátnej doprave.

 

Simulačný model stanice Lausanne Triage vo Villone

Problémy a ciele štúdie:

Pred koncentráciou vlakotvorby vo vnútroštátnej nákladnej železničnej doprave vo Švajčiarsku muselo byť zodpovedaných niekoľko dôležitých otázok:

  • Je koľajisko Lausanne Triage schopné zvládnuť zvýšené vstupné prúdy (viac vozňov)?
  • Je potrebné rozšíriť vstupnú prípadne smerovú skupinu koľají vzhľadom na zvýšený objem vozňov?

Ďalšia riešená otázka sa týkala realizovateľnosti premiestnenia zariadení na údržbu lokomotív z osobnej stanice Lausanne do zriaďovacej stanice Lausanne Triage.

 

 

Výsledky štúdie:

Za účelom zodpovedania všetkých položených otázok bolo realizovaných niekoľko simulačných experimentov. Výsledky experimentov preukázali, že zriaďovacia stanica je schopná zvládnuť vzrastajúce vstupné toky podľa novej prevádzkovej koncepcie. Štúdia ukázala, že v tomto prípade nie je potrebné rozšírenie vstupného koľajiska ani zvýšenie počtu smerových koľají. Táto informácia pomohla usporiť podstatné množstvo investičných nákladov. Tretím dôležitým výsledkom bolo zistenie, že premiestnenie zariadení na údržbu lokomotív do zriaďovacej stanice nespôsobí problémy a ťažkosti v prevádzke tejto stanice a je preto účelné toto premiestnenie zrealizovať.

Viac detailných informácií o tomto projekte môžete nájsť v článku Simulation komplexer Betriebsprozesse in einem Rangierbahnhof am Beispiel von Lausanne Triage (v nemčine).