Poradenské služby pre priemysel

IndustrySimulačné poradenské služby spoločnosti Simcon pokrývajú široký rozsah dopravných a logistických problémov v priemyselných zariadeniach, napr. optimalizácia železničnej a cestnej dopravy, úspora nákladov na zdroje, návrh infraštruktúry, atď.

Priemyselné, a obzvlášť výrobné podniky musia byť dostatočne flexibilné a schopné prispôsobiť sa meniacim podmienkam (výkyvy dopytu, poruchy, a pod.), no súčasne musia pracovať s vysokou efektivitou využívania finančných zdrojov. Naše poradenské služby môžu poskytnúť významnú pomoc pri efektívnom prevádzkovaní a riadení priemyselných podnikov.

Simulačný nástroj Villon, ktorý využívame v rámci našich poradenských služieb, podporuje detailné modelovanie dopravných procesov v  priemyselných prevádzkach vrátane železničnej dopravy (továrenské vlečky), cestnej dopravy (nákladné autá, vysokozdvižné vozíky, osobné autá, atď.), iných typov dopravy (žeriavy, AGV, atď.) ako aj modelovanie skladovacích procesov (prečítajte si viac o vlastnostiach nástroja Villon).

 

Niektoré typické problémy, ktoré sú riešené vrámci našich poradenských služieb:

 • Úprava dopravného systému vzhľadom na zvýšenie / zníženie výroby v podniku
 • Overovanie a hodnotenie infraštruktúry alebo zmeny zariadení (nové žeriavy, vlečky, atď.)
 • Overovanie nových návrhov prevádzky výrobných podnikov
 • Hodnotenie interakcie cestnej a železničnej dopravy
 • Analýza vnútropodnikovej cestnej dopravy (napr. priecestia, kruhové objazdy)
 • Optimalizácia toku materiálov, polotovarov, medziproduktov a hotových výrobkov
 • Stanovenie optimálneho počtu rámp pre nakládku / vykládku
 • Stanovenie optimálneho počtu manipulačných zariadení (napr. vysokozdvižné vozíky)
 • Minimalizácia nákladov na personál v doprave (plánovanie pracovného času, využitie, ...)
 • Racionalizácia dopravných procesov v kontajnerových termináloch
 • Prispôsobenie prevádzky kontajnerových terminálov pri zavedení nového grafikonu
 • Dimenzovanie skladov
 • Identifikácia úzkych miest a ich eliminácia
 • Overovanie výnosov po modernizácií technických zariadení
 • Plánovanie prevádzky počas údržby alebo jednotlivých etáp rekonštrukcie
 • a mnoho ďalších ...

 

Prečítajte si všeobecné informácie o našich poradenských službách alebo si pozrite stránku obsahujúcu detailné informácie o realizovaných poradenských projektoch v oblasti priemyslu.