Hlavná stránka Služby Vizualizácie
3D vizualizačné služby

Simcon ponúka vizualizáciu prevádzky vašej stanice či podniku v dynamickom, interaktívnom 3D virtuálnom prostredí (vytvorenom v programe Villon), ktorá obsahuje animáciu dopravných procesov, presné zobrazenie infraštruktúry, detailné modely vozidiel, terénu ako i budov a stromov.

 

V prípade, že potrebujete:

  • prezentovať prevádzku vášho systému,
  • vizualizovať svoje myšlienky,
  • presvedčiť vrcholový manažment,
  • vytvoriť interaktívnu demonštráciu alebo prezentačné video,
  • prezentovať dôsledky konštrukčných prác na systém a jeho okolie širokej verejnosti,
  • zobraziť návrh vnútorného usporiadania stanice,
  • vidieť, ako bude váš systém vyzerať v budúcnosti,

máme pre vás to správne riešenie (s využitím špičkových trojrozmerných vizualizačných schopností nášho nástroja Villon).

 

Simcon najprv vytvorí dynamický interaktívny simulačný model prevádzky vášho systému (stanice, podniku a pod.) vrátane požadovaných dopravných alebo skladovacích procesov. Tento simulačný model je následne, s pomocou grafického jadra programu Villon, vizualizovaný a v závislosti od požiadaviek klienta doplnený o dodatočné trojrozmerné vizuálne objekty, ako sú napríklad detailné modely vozidiel, budov, terénu a podobne.

 

Vizualizáciu je možné vytvoriť a dodať nasledovnými spôsobmi:

  • Interaktívny simulačný model

Jazda na lokomotíve (Villon 3D Viewer)V porovnaní s neinteraktívnou vopred renderovanou vizualizáciou (zvyčajne vo forme videa) naša firma poskytuje vytvorenie bohatého interaktívneho 3D prostredia, v ktorom sa môžete voľne pohybovať a skúmať ho. Pozrite sa na fungovanie vášho závodu alebo stanice, choďte kam len chcete, pozerajte sa ktorýmkoľvek smerom, nechajte sa povoziť na ktoromkoľvek vozidle (tzv. pohľad prvej osoby), prípadne ho sledujte z diaľky (tzv. pohľad tretej osoby) - toto všetko a ešte omnoho viac môžete robiť s virtuálnym 3D modelom vášho systému v programe Villon Viewer 3D. Program Villon Viewer 3D je dodávaný ako súčasť tejto vizualizačnej služby. Niekoľko jednoduchších príkladov vizualizácie môžete nájsť v demonštračnej verzii programu Villon (požiadajte o zaslanie alebo prevzatie CD Villon Demo) prípadne si môžete pozrieť videá na našej stránke.

  • Neinteraktívne video alebo obrázky

Snímka z prezentačného filmu (Villon 3D)Na základe scenára dodaného zákazníkom (podobne ako pri filmovom scenári), ponúkame možnosť vytvorenia videa (vrátane titulkov, efektov a pod.) a jeho dodanie v požadovanom formáte (DVD, AVI, MOV, Flash, atď.). V prípade potreby je možné dodať i obrázky s vysokým rozlíšením, ktoré zobrazujú vybrané časti vášho systému (vhodné na použitie v prezentáciách alebo v tlačených prezentačných materiáloch).