Spolupráca
Pri výskume, vývoji a v rámci našej konzultačnej činnosti spolupracujeme s mnohými inštitúciami. Menovite napríklad:

 


Žilinská univerzita

Univerzita Pardubice

AnschlussBahnProfis

TDJ System Research Centre

Siemens AG