Villon Viewer

Dôležitou vlastnosťou nástroja Villon je možnosť dodať zákazníkovi (napr. vlastníkovi skúmaného terminálu) špeciálnu verziu Villon Viewer. Táto verzia umožňuje zákazníkovi spúšťať simulačné behy pripravené dizajnérmi modelu (zvyčajne našimi zamestnancami) a využívať celú paletu vyhodnotení, ktoré Villon ponúka počas behu simulácie ako aj po skončení simulačného behu. Zákazník má teda možnosť využiť Villon tým istým spôsobom ako naša spoločnosť, až na to, že vo verzii Villon Viewer nie je dovolené modifikovať akékoľvek dáta modelu.

Villon Viewer je dodávaný pre našich zákazníkov ako neoddeliteľná súčasť našich služieb bez dodatočných nákladov s neobmedzeným množstvom inštalácií. Naši zákazníci tak majú možnosť jednoducho sledovať priebeh a aktuálny stav simulačnej štúdie - Villon Viewer je dodávaný v rôznych fázach projektu (a samozrejme na konci štúdie ako súčasť záverečnej správy).

Villon Viewer je neoceniteľným pomocníkom, ktorý podporuje validáciu modelu (zákazníci, ktorí majú určite najlepšie poznatky o prevádzke modelovaného terminálu sa priamo zúčastňujú na overovaní správnosti jeho modelu) a stimuluje komunikáciu medzi zákazníkom a našim špecialistom na simulácie, čo má zásadný vplyv na úspech simulačnej štúdie. Villon Viewer zároveň často slúži aj ako platforma pre výmenu názorov medzi samotnými zamestnancami zákazníka.

 

Villon Viewer 3D

V prípade vizualizačných služieb alebo v prípade, že 3D vizualizácia bola súčasťou simulačnej štúdie, je zákazníkovi dodaná verzia Villon Viewer 3D. Táto verzia má špecifické požiadavky na hardvér, ktoré sú závislé od komplexnosti vizualizácie. Vo všeobecností platí, že pre beh aplikácie je požadovaná diskrétna (nie integrovaná) grafická karta podporujúca rozhranie DirectX 9 v systémoch MS Windows XP/Vista/7.

 

príručka

Príručku pre Villon Viewer si môžete prevziať zo sekcie dokumenty tejto stránky.