Simform

Simform je softvérový nástroj na optimalizáciu simultánneho zostavovania skupinových vlakov v zriaďovacích staniciach. Ak je správne využívané, môže simultánne zostavovanie skupinových vlakov drasticky skrátiť potrebný čas ako i znížiť obsadenie zdrojov (koľají, lokomotív, pahorku) pri procese druhotného triedenia a zostave skupinových vlakov v zriaďovacích staniciach.