Bratislava TEN-T
Simulácia nového nosného systému mestskej železničnej osobnej dopravy v súvislosti s výstavbou Európskeho TEN-T koridoru v Bratislave.

 

Krajina:

Slovenská republika

Zákazník:

Dopravoprojekt, a. s.

Vlastník:

Železnice Slovenskej republiky

Realizácia v roku:

2008

Druh terminálu:

Železničný uzol
TEN-T

 

Popis:

Najväčším projektom v Bratislave v rámci dopravnej infraštruktúry je plánované prepojenie medzinárodných železničných koridorov pod názvom TEN-T (Trans european network for transport). Vedenie trate je plánované popod rieku Dunaj s viacúčelovým využitím - nie len pre medzinárodnú dopravu, ale aj pre mestskú a prímestskú koľajovú dopravu.

 

Villon_BATENT

Problémy a ciele štúdie:

Cieľom simulačnej štúdie bolo preskúmanie navrhovaného dopravného konceptu na traťovom prepojení Bratislava Predmestie - Bratislava Petržalka (obsahujúcom 4 stanice a 3 zastávky), zahŕňajúc nasledovné čiastkové úlohy:

  • Preveriť realizovateľnosť navrhovaného grafikonu vlakovej dopravy s 3-minútovým a 5-minútovým intervalom následného medzičasia.
  • Vyhodnotiť vplyv meškania vybraných vlakových spojov.
  • Vyhodnotiť vplyv predĺženia pobytu vlakových súprav na zastávke Nivy.
  • Identifikovať prípadné konflikty prevádzky a navrhnúť opratrenia na ich odstránenie.

 

Výsledky štúdie:

V rámci simulačnej štúdie bol vytvorený detailný model prevádzky na sledovanom traťovom úseku, s ktorým sa vykonalo niekoľko simulačných experimentov. Z výsledkov simulácie jednoznačne vyplynulo, že obidva návrhy grafikonu vlakovej dopravy sú realizovateľné. Pomocou experimentov zohľadňujúcich prípadné meškania náhodne vybraných spojov sa podarilo overiť, že tieto meškania nemajú významný vplyv na plynulosť prevádzky. Simulačná štúdia rovnako upozornila na niektoré problématické miesta návrhu železničnej infraštruktúry a detailná spojitá simulácia dynamiky jazdy vlaku prispela k oprave a spresneniu plánovaných jazdných dôb vlakových súprav.