Hlavná stránka Referencie Realizované projekty Ostatné projekty Nosný systém MHD v mestskej časti Bratislava Petržalka
Nosný systém MHD v mestskej časti Bratislava Petržalka
Simulácia nosného systému mestskej hromadnej dopravy v mestskej časti Bratislava Petržalka v súvislosti s výstavbou európskeho TEN-T koridoru v Bratislave.

 

Krajina:

Slovensko

Zákazník:

sudop Trade s.r.o., Košice

Vlastník:

ŽSR, mesto Bratislava

Realizácia v roku:

2009

Druh terminálu:

Nosný systém MHD
Petrzalka

 

popis:

Dlhodobým cieľom v meste Bratislava je vytvorenie nosného systému MHD. V tejto simulačnej štúdií sa skúmal návrh pre územie mestskej časti Bratislava Petržalka. Nosný systém tvorí koľajová doprava a prepojením na medzinárodný TEN-T koridor, pričom sa predpokladá i využitie jeho infraštruktúry (duálne vozidlá Tram-Train). Posudzovaný návrh umožňuje priame spojenie mestskej a prímestskej dopravy (napr. priame a rýchle prepojenie mestskej časti Bratislava Petržalka s mestskou časťou Bratislava Rača, resp. aj s obcami a mestami ležiacimi severne a východne od hlavného mesta).

 

Problémy a ciele štúdie:

Villon_BAPetrzalka

Hlavným cieľom štúdie bolo preveriť vhodnosť viacerých alternatív prevádzky nosného systému MHD (napr. duálny systém, električky príp. vlaky) pri rešpektovaní medzinárodného koridoru. Simulačná štúdia zahŕňala nasledujúce problémy a úlohy:

  • Skúmanie prevádzky dopravnej špičky, ktorá je počas 24 hodinovej prevádzky limitujúca.
  • Posúdenie realizovateľnosti prevádzky jednotlivých alternatív a vyhodnotenie ich výhod a nevýhod.
  • Identifikácia prípadných konfliktov prevádzky, vypracovanie návrhov a preverenie opatrení na ich odstránenie.
  • Zistenie prepravných kapacít systému na základe dostupných podkladov.
  • Posúdenie prevádzky navrhovanej koncovej železničnej stanice Janíkov Dvor.

 

Výsledky štúdie:

V rámci simulačnej štúdie bolo posúdených viacero alternatív prevádzky, pričom niektoré alternatívy obsahovali ďalšie podscenáre (viacero experimentov), rovnako bola stanovená prepravná kapacita systému. Výsledky simulačnej štúdie poukázali na potrebu viacerých opatrení (napr. viac odstavných koľají pre súpravy vlakov), aby bola zaručená plynulosť prevádzky. Simulácia nosného systému MHD poukázala na výhody i nevýhody jednotlivých alternatív, čo umožnilo reálnejšie stanovenie potrebných investícií a parametrov dopravného systému.