Hlavná stránka Referencie Realizované projekty Projekty pre železnice Železničný uzol Brno hlavní nádraží
Železničný uzol Brno hlavní nádraží
Overenie významných zmien časti infraštruktúry železničného uzla vo vzťahu k plánovanej zmene toku vlakov.

 

Krajina:

Česká republika

Zákazník:

SUDOP Praha

Vlastník:

České dráhy, a. s.

Realizácia v roku:

2005

Druh terminálu:

Železničný uzol
Brno

 

popis:

História železničného uzla v Brne začala ako malá koncová stanica zo smeru Břeclav, resp. z Viedne. Neskôr tu však začali zaúsťovať ďalšie trate a infraštruktúra sa vyvíjala v závislosti od prevádzkových potrieb. Dnes patrí uzol Brno medzi najvýznamnejšie železničné uzly v Českej republike.

 

problémy a ciele štúdie:

sm_Villon_Brno

Brno, podobne ako iné veľké mestá čelí problémom zabezpečenia modernej prepravy cestujúcich. Vzhľadom na polohu hlavnej stanice priamo v centre mesta a urbanistický rozvoj je ďalšie rozširovanie infraštruktúry stanice nemožné a stanica trpí prevádzkovými problémami súvisiacimi nielen s infraštruktúrou ale i so zastaraným vybavením stanice. Keďže na zvládnutie predpokladanej prevádzky v budúcnosti budú pravdepodobne nevyhnutné rozsiahle úpravy infraštruktúry ako i prevádzky a poloha stanice navyše brzdí urbanistický rozvoj mesta, mesto vážne uvažuje i o premiestnení hlavnej stanice mimo centra mesta. Hlavné ciele tejto simulačnej štúdie je možné zhrnúť do nasledovných bodov:

  • Preveriť rozloženie trás vlakov počas 24 hodinovej prevádzky.
  • Preveriť kapacity jednotlivých prvkov infraštruktúry počas 24 hodinovej prevádzky.
  • Zistiť vplyv meškania vybraných vlakov na prevádzku železničného uzla.

 

výsledky štúdie:

Aby bolo možné splniť stanovené ciele, bol vytvorený simulačný model zahŕňajúci vstupné a výstupné traťové koľaje, vstupné a výstupné miesta z/do odstavnej skupiny koľají, osobnú stanicu Brno hlavní nádraží a zastávky Židenice a Černovice. V rámci štúdie sa vykonávali experimenty s dvomi hlavnými scenármi - výhľadový cestovný poriadok a testovanie vplyvu meškania vybraných spojov na výhľadový cestovný poriadok. Vzhľadom na to, že sa jednalo len o východiskové údaje, ktoré bolo potrebné overiť, boli mnohé údaje počas experimentov upravené tak, aby bola zabezpečená bezproblémová prevázdka uzla (napr. upravili sa časy vstupov jednotlivých vlakov osobnej dopravy, a pod.). Robustnosť navrhnutého plánu bola preverená prostredníctvom simulovaného náhodného meškania definovaných vlakov. Pre získanie informácii o kapacite infraštruktúry boli z výsledkov simulačných behov vyhodnotené mnohé dôležité údaje, ako napríklad počet vlakov vstupujúcich a vystupujúcich z uzla po hodinách, obsadenie vstupných a výstupných koľají, obsadenie nástupištných koľají v stanici a na zastávkach, obsadenie a počet prestavenia výhybiek, atď.).