Praha Masarykovo nádraží
Prebudovanie infraštruktúry spojené s plánovaným urbanistickým rozvojom a zvýšením vstupného toku vlakov.

 

Krajina:

Česká republika

Zákazník:

České dráhy, a. s.

Vlastník:

České dráhy, a. s.

Realizácia v roku:

2005

Druh terminálu:

Osobná hlavová stanica  
Masarykovo nádraží

 

popis:

Osobná stanica Masarykovo nádraží sa nachádza v tesnej blízkosti pražskej hlavnej stanice a autobusovej stanice Florenc, na rozhraní Nového mesta a Karlína. V súvislosti s rozvojom lokality Masarykovho nádraží v Prahe ako i priľahlých štvrtí - Žižkov a Karlín je hlavným zámerom do budúcnosti vytvoriť harmonické prepojenie týchto dvoch oblastí hlavného mesta Českej republiky, ktoré rozdeľuje železničná trať. Tento zámer má so sebou priniesť zvýšenú atraktivitu územia, a to aj v podobe modernizácie dôležitého železničného terminálu - Praha Masarykovo nádraží.

 

problémy a ciele štúdie:

Villon_Masaryk

Prebudovanie a modernizácia stanice Masarykovo nádraží samozrejme vyžaduje i tvorbu nového dopravného konceptu, obsahujúceho zmeny infraštruktúry ako aj prevádzkových procesov stanice. Overenie a vylepšenie tohto konceptu bolo hlavnou úlohou tejto simulačnej štúdie, ktorá sledovala nasledovné čiastkové ciele:

  • Posúdiť počet nástupištných hrán pre predpokladaný rozsah prevádzky v dopravnej špičke.
  • Vyhodnotiť vhodnosť dvoch možných umiestnení nástupíšť.
  • Vykonať a vyhodnotiť vplyv meškania vybraných vlakových spojov na prevádzku stanice.
  • Vyhodnotiť prípadné konflikty prevádzky a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.

 

výsledky štúdie:

Základom pre riešenie stanovených úloh bol detailný simulačný model stanice a jej prevádzky vytvorený v simulačnom nástroji Villon. Model okrem samotnej stanice Praha Masarykovo nádraží obsahoval i stanicu Praha Bubny a obvod Sluncová. V rámci tejto simulačnej štúdie bolo preverených viac ako 10 scenárov, reprezentujúcich rôzne konfigurácie infraštruktúry a prevádzky stanice. Pre porovnanie a následné vyhodnotenie jednotlivých scenárov bolo ako základné kritérium stanovené obsadenie a využitie koľají pri nástupištných hranách. Vyhodnotenie poukázalo na realizovateľnosť, resp. nerealizovateľnosť jednotlivých scenárov s rôznymi konfiguráciami infraštruktúry a vlakovej dopravy. Zvlaštna pozornosť bola v tomto projekte venovaná dôkladnému preskúmaniu vplyvov meškania vlakových spojov na celkovú prevádzku stanice.